Spoed

Schilderswijk 070 427 37 77, toets 1

Alleen bij spoed buiten kantoortijden kunt u de SMASH bellen op 070 346 96 69.

Bij levensbedreigende situaties belt u 112.